Sulten på
smartere løsninger?

Produkt,- tjeneste- og merkevareutvikling

Inspirert av den nøkterne skiva vi spiser midt på dagen, skaper Lønsj løsninger som er enkle og funksjonelle.

Verdifulle merkevarer skapes i økende grad gjennom appellerende merkevareopplevelser. Samtidig blir det stadig enklere å kopiere – og bli kopiert. Lønsj dyrker frem unike og fremtidsrettede løsninger, gjennom å jobbe parallelt med merkevarebygging og produkt- og tjenesteutvikling.

Til syvende og sist handler det om å være lett å elske – og vanskelig å erstatte.

Menyen

Skape.
Produkt

Kan vi skape et produkt eller en tjeneste folk vil snakke om? Ved å bruke en menneskeorientert tilnærming skapes løsninger som gir verdier for både merkevare og forbruker.

Leve.
Plattform

Ved å knytte produkt og plattform tettere sammen, skapes en helhetlig merkevareopplevelse. Resultatet er en levedyktig plattform som engasjerer og etterleves.

Endre.
Vekst

I en kompleks verden, vinner enkelheten. Teknologi, forretningsmodeller og forbrukerbehov er i endring – og det bør vi også være. Målet er en smidig, appellerende brukeropplevelse.

Hovedingredienser

Innsikt

Oppdagelse

Eksperimentering

Plattform

Identitet

Lansering

Kultur

Endring

Vekst

Den hemmelige oppskriften

Regel #1.
Gjør uventede samarbeid

Regel #2.
Prøv og feil. Og prøv igjen

Regel #3.
Vær kompromissløs

Spørsmål som stilles

Hvordan kan vi hjelpe folk å nå sine mål?

Er dette noe vi kan brenne for?

Kan det bli forenklet?

Kan det bli forenklet ytterligere?

Hvordan skape mest verdi, med minst mulig innsats?

Leser noen i det hele tatt disse spørsmålene?

Tid for Lønsj!

Les mer
om hvilke utfordringer Lønsj brenner for å løse – sammen med startups og etablerte bedrifter

Ta kontakt
dersom du ønsker å skape, forbedre eller lansere nyskapende produkter og tjenester

Gjennom behovsinnsikt og en menneskeorientert tilnærming, utfordrer vi antagelser og skaper løsninger som gjør en forskjell.
SoMeTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!