Haha, la oss utfordre bransjen!

Innovasjon kan virke som et stort ord, men handler i utgangspunktet om å skape løsninger som er gjennomførbare, verdiskapende og dekker et markedsbehov.

Teknologi er en katalysator i det hele, som endrer måten vi driver business på. Ellers handler det stort sett om de samme behovene, men nye måter å dekke disse på.

Å bryte ut av faste mønstre og gå ut av komfortsonen krever likevel både mot og ressurser. Lønsj mener nye løsninger skapes når flere parter tilfører nye tanker inn i gamle rutiner og tankemønstre. Der er Lønsj en medinnovatør, som kan bidra med nyttige verktøy og et annet perspektiv – uten de samme hensynene og tankemønstrene som allerede eksisterer i organisasjonen.

 

Viktige stikkord

Design Thinking – Business Design – Prototyper – Iterasjon – Teknologi – Produkt- og tjenesteutvikling

Tid for Lønsj!
Ta kontakt for å utforske hva vi kan skape sammen. Lønsj går inn i prosjekter som partner i ulike former: Sparrings-, samarbeids- eller forretningspartner.

SoMeTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!