Klar, ferdig, gå! Fra startup til smartup?

Som startup er det avgjørende å bruke fordelene av å være en ny aktør – og en utfordrer til det etablerte. Man kan snu seg raskere, og fra start rigge seg til dagens marked og den moderne forbruker.

Ulempen er at nye aktører gjerne har begrensede ressurser, enten i form av økonomi eller tilgang til riktig kompetanse.

Lønsj jobber i krysningen mellom merkevarebygging og produkt-/tjenesteutvikling, og kan derfor effektivt hjelpe startups med å få et fremtidsrettet og solid utgangspunkt for videre vekst. Det handler om smart bruk av tilgjengelige ressurser, riktige prioriteringer – og dyrking av det engasjementet en oppstartfase innebærer!

Gjør din startup om til en smartup!

 

Viktige stikkord

Product/Market Fit – Produktstrategi – Konseptutvikling – Prototype – Fasilitering av Workshops – Merkevareplattform

Tid for Lønsj!
Ta kontakt for å utforske hva vi kan skape sammen. Lønsj går inn i prosjekter som partner i ulike former: Sparrings-, samarbeids- eller forretningspartner.

SoMeTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!